Zorgzwaartepakketten

Uw indicatie
Het Centrum voor Indicatie Zorginstellingen (CIZ), een onafhankelijke instelling, stelt een indicatie vast op basis van uw huidige situatie. Bij deze indicatie hoort een zorgzwaartepakket (ZZP) waarin globaal beschreven staat wat de zwaarte van de zorg is die u nodig heeft.

De landelijke ZZP’s zijn door ons vertaald in zorgarrangementen, waarbinnen wij u als cliënt bij lichamelijke en /of geestelijke achteruitgang passende zorg kunnen bieden.

Zorg en diensten binnen de zorgarrangementen omvat standaard:

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezige zorg en alarmering
  • zorgcoördinatie aan de hand van het leefplan en cliëntbespreking
  • algemene activiteiten gedurende het gehele jaar
  • warme maaltijden op de door de cliënt gewenste locatie (eigen appartement of in restaurant)
  • facilitaire dienstverlening zoals receptie, postbezorging, schoonhouden algemene ruimtes, tuin-, gebouw- en terreinonderhoud
  • De stichting draagt voor haar rekening zorg voor het wassen van platgoed (bedlinnen, handdoeken en theedoeken) welke op een temperatuur van tenminste 80 graden Celsius gewassen wordt. Het schoonhouden van overig wasgoed, dat gewassen kan worden op een temperatuur van tenminste 80 graden Celsius, vindt desgewenst voor rekening van de cliënt door de stichting plaats. Het tarief is € 20,- per maand.


De volgende 4 ZZP’s worden door den Bouw als zorgarrangement geleverd: