Algemene voorwaarden

Zorg-wooncentrum den Bouw hanteert de algemene en aanvullende voorwaarden van Actiz en BTN 2018.

Algemene Module
Bijzondere Module Zorg met verblijf (Wlz)
Bijzonder Module Eerstelijnsverblijf (Zvw)
Bijzondere Module Modulair Pakket Thuis (MPT) en volledig pakket Thuis (VPT)
Bijzondere Module Wijkverpleging