Zorg- en dienstverlening

Indicering
Om in aanmerking te komen voor de zorg- en dienstverlening heeft u een indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of door het WMO loket van de Gemeente Zutphen. In overleg met Zorg-wooncentrum den Bouw kan zorg op maat geleverd worden en kunt u zelf invulling geven aan de zorg die u wenst te ontvangen.

Zorg-wooncentrum den Bouw biedt verschillende mogelijkheden van zorg. Dit kan zowel intramurale zorg op basis van zorgzwaartepakketten of extramurale zorg in de vorm van zorg bij u thuis zijn. Daarnaast beschikken wij over een restaurant waar dagelijks vers bereide maaltijden worden geserveerd.

Intramurale zorg
Intramurale zorg omvat een verblijf inclusief zorg- en dienstverlening. Dit kan een kortdurend verblijf of permanent wonen zijn. De zorg waar u voor in aanmerking komt, hangt af van het ZorgZwaartePakket (ZZP) waarvoor u geïndiceerd wordt.

Extramurale zorg
Extramurale zorg omvat zorg bij u thuis en kan bestaan uit huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging, afhankelijk van hetgeen waarvoor u geïndiceerd wordt.

Extra service: klussendienst
De klussendienst is een extra service die wij als den Bouw aanbieden om het wonen te veraangenamen. De klussendienst lost kleine technische problemen op voor alle cliënten, zowel intramuraal als extramuraal. Denk daarbij aan het vervangen van lampen, aansluiten TV of radio, aanbrengen van planken of het ophangen van schilderijen. In overleg wordt gekeken of zij in staat zijn reparaties bij u uit te voeren en hoeveel tijd zij daarvoor nodig hebben, of dat u hier zelf iemand voor in moet schakelen.
De klussendienst maakt een afspraak op welk tijdstip de klus wordt uitgevoerd. Benodigde reparaties en klussenverzoeken kunt u bij de receptie opgeven.
Het uurtarief is 20,- euro. Voor grotere klussen, die meer tijd en inspanning vragen, gelden speciale tarieven. Complexere reparaties worden uitbesteed.
Als het werk naar tevredenheid is uitgevoerd, tekent u de werkbon. Op basis van de werkbon ontvangt u een factuur. Deze factuur krijgt u aan het einde van de maand, waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd.


Activiteiten waar u zonder indicatie, maar tegen een vergoeding aan kunt deelnemen

  • alarmering
  • maaltijden
  • ontspanningsavonden
  • handwerken
  • gymnastiek
  • soosmiddag
  • tuingroep


Wachttijden
Voor intramurale zorg hanteren wij een wachtlijst en varieert de gemiddelde wachttijd tussen 1 maand en 6 maanden. Voor de extramurale zorg kennen wij geen wachtlijst en is de wachttijd maximaal 2 dagen. Woont u in het “oude dorp” Warnsveld, dan kunt u tijdens de wachttijd voor intramuraal verblijf overbruggingszorg thuis ontvangen middels extramurale zorgverlening.