Verruiming Bezoekersregeling

Vanaf 1 juli wordt de bezoekregeling bij den Bouw verruimd.
Afgelopen woensdag heeft het kabinet verdere verruiming van de maatregelen
rond Covid-19 bekend gemaakt.
Minister de Jonge heeft vanwege de lage aantal besmettingen gemeld dat op
elke verpleeghuislocatie zonder besmettingen weer bezoek (zonder specifieke beperking in
tijd en aantal) mogelijk is en mensen naar buiten kunnen.
Naast de voorwaarde dat er géén besmettingen mogen zijn,
blijven de algemene richtlijnen (mn 1,5 m en handhygiëne)
en goed overleg met cliënten en medewerkers over uitvoerbaarheid gelden als belangrijke randvoorwaarde.
We vinden het erg fijn voor cliënt en mantelzorger dat we de bezoekregeling kunnen verruimen.
Van belang is dat grote drukte wordt voorkomen, de anderhalve meter afstand en goede handhygiëne wordt toegepast.
Het is eenieder zijn verantwoordelijkheid zich aan het bovenstaande te houden, we zijn nog
altijd Corona “vrij” gebleven en hopen van ganser harte dit te blijven.
In het geval van besmetting zal i.o.m. de GGD onderstaande weer ingetrokken worden.
Graag delen we met u de verruiming van de bezoekregeling vanaf woensdag 1 juli;
De cliënt mag ieder bezoek ontvangen met een maximum van twee bezoekers per bezoekmoment in verband met de 1,5 meter afstand.
Bezoek tekent de bezoekerslijst bij de entree, bij aankomst van het bezoek en na het bezoek,
en daarbij de tijd van het verlaten van den Bouw.
Dit voor eventueel vervolgonderzoek na een besmetting.

Wilt u een client die op de huiskamer verblijft bezoeken dan kunt u de receptie mailen
wanneer u op bezoek komt
(in het weekend per telefoon als het bezoek niet vooraf afgesproken kan worden).
De verzorging brengt de client op de afgesproken tijd naar het appartement.
Bezoek kan bellen wanneer zij weer naar huis gaan, verzorging haalt de client dan op.
De binnentuin is weer toegankelijk voor iedereen en de client mag zich ook weer daarbuiten
begeven. Houdt u zich aan de 1,5 meter afstand.
De tijden van de spreek-luisterverbinding worden aangepast van 11.00 uur tot 12.00 uur,
14.00 uur tot 15.00 uur en van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Nu de cliënt ieder bezoek kan ontvangen vernemen wij graag van u of u
van de spreek- luisterverbinding gebruik wilt blijven maken.
U kunt dit aangeven tot 10 juli bij de receptie.
Heeft u nog een afspraak staan bij de spreek-luisterverbinding en wilt hier geen gebruik van
maken wilt u dat dan melden bij de receptie.
De was- en boodschappenregeling komt te vervallen.
Voor alle bezoeken geldt dat de in de bijlage beschreven algemene randvoorwaarden
nageleefd moeten worden.
Wij wensen u een goed bezoek aan uw dierbaren toe.