• Fijn wonen mét of zonder zorg zelfstandigheid en privacy

Stichting Vrienden van den Bouw

Naam: Stichting Vrienden van den Bouw
Fiscaal nummer: 8166.63.786

Contactgegevens:
Secretariaat Zorg-wooncentrum den Bouw
Abersonplein 9
7231 CR Warnsveld
Tel: 0575-522840
Website: https://www.denbouw.net
Email: info@denbouw.net

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Mw. A.R. Kraak- ter Avest
Secretaris: Mw. S. Meijer
Penningmeester: Hr. E. Olthuis
Lid: Mw. T. ten Dijk-de Haan
Lid: Vacant

Beleidsplan:
De stichting wil 2x per jaar de bewoners van den Bouw een presentje bezorgen bij een feestdag. Indien nodig financiert zij voor de cliënten wensen van het managementteam van den Bouw, welke niet gefinancierd kunnen worden uit het lopende subsidiebudget.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij doen alle werkzaamheden geheel vrijwillig. Eventuele gemaakte kosten kunnen in overleg vergoed worden.

Doelstelling:
– Het treffen van sociale- en culturele voorzieningen ten behoeve van de bewoners van den Bouw, alsmede de daarbij behorende aanleunwoningen.
– Het treffen van sociale- en culturele voorzieningen ten behoeve van ouderen in het dorp Warnsveld.

Jaarlijkse activiteiten:
De laatste jaren hebben we voor den Bouw de volgende aanschaffingen kunnen financieren; trimfiets, tuinset, vitrinekast, tv-toestel, dvd-recorder, digitale fotocamera. stoelen voor spelactiviteiten, een 4 seizoenen zijden bloemstuk in een grote vaas en een wedstrijdbiljart.

Financiële verantwoording:
De baten bestaan uit vrijwillige bijdragen van onze donateurs, alsmede incidentele giften en legaten. Ook komt een deel van de opbrengst van de jaarlijkse wintermarkt ten goede aan onze stichting. De kosten zijn enkel de presentjes aan de bewoners van 2x per jaar en de aanschaf van zaken ten behoeve van de bewoners van den Bouw, waarvoor in het reguliere budget geen ruimte is. Voor grote aanschaffingen wordt gespaard.

Financieel verslag 2015
Het jaar 2015 hebben wij ondanks de vele geschenken aan de cliënten en aan den Bouw met een positief resultaat afgesloten.