• Fijn wonen mét of zonder zorg zelfstandigheid en privacy

Klachtencommissie

KLACHTENREGELING
“Heeft u kritiek, zeg het ons. Bent u tevreden, zeg het anderen.”

Hoewel wij er naar streven om u, binnen het bereik van onze mogelijkheden, zo goed mogelijk te verzorgen en te ondersteunen, kan het voorkomen dat u het ergens mee oneens bent of dat u een klacht heeft. Voor dergelijke situaties hanteert den Bouw een klachtenregeling. Wanneer het gaat om zaken die u in de organisatie graag anders wilt zien, kunt u dit kenbaar maken aan één van de leden van de cliëntenraad of u kunt het ter sprake brengen tijdens het cliëntenoverleg.

KLACHTENCOMMISSIE
Er is in den Bouw een interne klachtencommissie ingesteld. Als u besluit zich tot deze commissie te wenden, kunt u uiteraard proberen eerst het probleem op een andere wijze op te lossen. U kunt hiervoor een medecliënt, een medewerker, een hoofd van dienst of de bestuurder aanspreken. Doorgaans blijkt dat het voeren van een rustig gesprek al veel kan oplossen. Leidt dit gesprek echter niet tot een goede oplossing, dan kunt u een klacht bij de klachtencommissie indienen of een geschil aanmelden. Het is ook mogelijk om rechtstreeks naar de klachtencommissie te stappen, indien u dat liever wilt, of u kunt uw klacht schriftelijk indienen in een gesloten enveloppe bij de receptie.

Adres van de klachtencommissie:
De heer W.H. van Bemmel, secretaris klachtencommissie
Albemarleweg 18, 7231 CD Warnsveld, Telefoon: 0575-524857

In beroep gaan:
Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie of het standpunt van de bestuurder. U kunt dan in beroep gaan bij:
de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg.
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
tel: 070- 3105310
Website: www.degeschillencommissie.nl