• Fijn wonen mét of zonder zorg zelfstandigheid en privacy

Kernwaarden den Bouw

Den Bouw heeft het waarborgen van kwaliteit en veiligheid voor haar cliënten en medewerkers hoog in het vaandel staan. Voor de medewerkers van den Bouw zijn veiligheid en kwaliteit geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. Zij werken vanuit de kernwaarden van den Bouw. Vooral hún inzet is bepalend voor kwalitatief goede zorg en welzijn aan onze cliënten.

• Autonomie: den Bouw gaat uit van het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt en respecteert diens privacy en levensovertuiging. Voor den Bouw betekent dit onder andere dat er geen gesloten afdeling is; cliënten zijn vrij om naar buiten te gaan.

• Cliëntgericht: in den Bouw staat de cliënt centraal. Hierin willen we echt onderscheidend zijn, onder andere door extra tijd in te zetten voor de zorg en ondersteuning die we hem/haar verlenen.

• Samen: samenwerking wordt door den Bouw als essentieel ervaren voor het welslagen van de zorgverlening, zowel binnen de teams als tussen de verschillende disciplines en tussen de verschillende organen en natuurlijk ook met externe professionals instanties om.

• Uniek: den Bouw is uniek met haar vrijheid gevende maatregelen, eigen keuken en de tijd die aan de cliënt wordt besteed om goed de dag te beginnen.