• Fijn wonen mét of zonder zorg zelfstandigheid en privacy

Cliëntenraad

In een cliëntenraad krijgen alle cliënten de kans om mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden die hen aangaan. De raad vertegenwoordigt niet alleen de cliënten van de zorginstelling, maar ook ouderen in zorgwoningen, zorgappartementen en wijkbewoners die gebruik maken van de zorginstelling.

Welke bevoegdheden heeft de cliëntenraad?
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor cliënten van de zorginstelling van belang zijn: de kwaliteit van zorg, de recreatie, de maaltijden, benoeming van het management, enzovoort. De cliëntenraad heeft wettelijk bevoegdheden. Die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Cliëntenraad:
Voorzitter: mw. T ten Dijk
Secretaris: mw. R. van der Hoek

Contact:
clientenraad@denbouw.net of via de receptie van den Bouw.