• Fijn wonen mét of zonder zorg zelfstandigheid en privacy

Zorgvisie

De zorgvisie van den Bouw gaat uit van de vraag wat zorg en ondersteuning voor het leven dat een cliënt leidt, betekent. We zijn ons bewust van het goede dat met zorgverlening bereikt kan worden en tegelijkertijd dat afhankelijkheid van zorg het leven van een cliënt ingrijpend kan veranderen en beperken. Daarom gaan we er – totdat het tegendeel blijkt – vanuit dat een cliënt zelf wil en zelf kan kiezen hoe hij verzorgd wordt.

Vanuit deze visie wordt de zorg verleend op basis van een aantal principes:
- We zien de cliënt altijd als persoon en kennen hem - Het appartement van de cliënt is de woning van de cliënt dat ingericht kan worden zoals de cliënt dat wil
- Het zorg-wooncentrum biedt een aantrekkelijke en gevarieerde leefomgeving voor de cliënt. Daarin beweegt de cliënt zich vrij en begeeft hij zich daar waar hij zich het prettigst voelt
- Er worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd die het ontstaan en onderhouden van sociale contacten stimuleert. Hiermee wordt bovendien beoogd dat cliënten en bezoekers van den Bouw elkaar informele zorg verlenen
- Voor de meeste kwetsbare en zorgbehoevende cliënten zijn er huiskamers waar in een beschutte omgeving zorg verleend wordt
- Cliënten worden bij het komen wonen in den Bouw geadviseerd te kiezen voor een huisarts uit Warnsveld die nauw bij den Bouw betrokken is, maar hebben de mogelijkheid om bij hun eigen huisarts te blijven, mits deze wil en kan werken volgens het geneesmiddeldistributieprotocol (GDP)
- Zorg- en dienstverlening vereist een goede organisatie, structuur en het gebruik van systemen. Deze zijn van goede kwaliteit, actueel en dragen bij aan veiligheid, maar zijn nooit bepalend voor de wijze hoe de cliënt zijn leven leidt
- Bij den Bouw werken kundige medewerkers die regelmatig worden bijgeschoold. Alle medewerkers begrijpen wat liefdevol verzorgen betekent
- Maaltijden worden dagelijks van lokaal ingekochte ingrediënten vers bereid in een centrale keuken. Ieder dag wordt er een aantrekkelijk en gezond menu geserveerd. Wanneer de cliënt dat wil dan kiest hij wat hij eet en waar en wanneer hij dat doet
- Er wordt lokaal en regionaal samengewerkt met maatschappelijke organisaties om er met elkaar voor te zorgen dat er een samenhangend en kwalitatief aanbod van zorg en ondersteuning geboden kan blijven worden. Samenwerking gaat uit van het uitwisselen van kennis of gezamenlijk kennis vergaren
- den Bouw heeft een solide exploitatiebegroting en onderhoudt daarmee een gezonde financiële positie