Abonnementen

Ontspanningsabonnement

Kosten: € 15.00 per maand, betaling middels automatische incasso.
Dit is inclusief de consumpties die er tijdens de activiteit worden geschonken.
Met een abonnement kunt u gebruik maken van wekelijkse activiteiten zoals
(soos, schilderen, gym, bloemschikken, handwerken, zang, voorlezen, kerkdiensten
en de ontspanningsavonden).
Daarnaast wordt u uitgenodigd voor de kerstviering, bonte avonden etc..
Men ontvangt een Korenhalm waarin de activiteiten vermeld staan.
Het ontspanningsabonnement is verkrijgbaar via de receptie van Zorg-wooncentrum den Bouw.


Entreekaart ontspanningsmiddagen/avonden

Kosten € 35,00 voor 10 keer, betaling contant bij aanschaf van kaart.
Dit is inclusief de consumpties die er tijdens de activiteit worden geschonken.
Met een entreekaart kan men alleen deelnemen aan de ontspanningsavonden/middagen.
U dient de kaart mee te nemen naar de activiteit en deze wordt dan afgetekend.
De kaart is 1 jaar geldig.
Men ontvangt een Korenhalm waarin de activiteiten vermeld staan.
De entreekaart is verkrijgbaar via de receptie van Zorg-wooncentrum den Bouw.


Koffie/thee arrangement

Nuttigt u regelmatig koffie en thee in ons restaurant dan kunt u een
arrangement nemen voor € 1,90 per dag. U ontvangt hier maandelijks een
rekening van, betaling geschiedt via automatische incasso. Opgeven via
restaurantmedewerker.


Knipkaart koffie/thee

Ontvangt u bezoek in uw appartement of in het restaurant en nuttigt u
regelmatig koffie/thee dan bestaat de mogelijkheid om een knipkaart te
kopen, zo voorkomt u dat u steeds klein geld bij u moet hebben.
De kaart kost € 10,00 voor 10 consumpties. Deze knipkaart kunt u kopen bij de
restaurantmedewerker.